V Dni Techniki Pomorza Zachodniego – relacja

dodano: Sobota, 28/03/2015 12:08


Pod hasłem „Energia Odnawialna – aspekty prawne i biznesowe” w dniach 27-28.11.2014 r. odbyły się 45. Szczecińskie Dni Techniki organizowane w ramach V Dni Techniki Pomorza Zachodniego.

Pod hasłem „Energia Odnawialna – aspekty prawne i biznesowe” w dniach 27-28.11.2014 r. odbyły się 45. Szczecińskie Dni Techniki organizowane w ramach V Dni Techniki Pomorza Zachodniego. Po raz kolejny przedsięwzięcie przygotowywało trzech partnerów: Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Federacja Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych NOT Rada Regionu Zachodniopomorskiego w Szczecinie i Środkowopomorska Rada NOT w Koszalinie. Współorganizatorami byli: Ekoen Sp. z o.o., Oddział Szczeciński Stowarzyszenia Elektryków Polskich i Wydział Ekonomiczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Inauguracja Dni Techniki Pomorza Zachodniego odbyła się w Audytorium  im. Profesora Skoczowskiego na Wydziale Elektrycznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Uczestniczyło w niej ponad 240 osób – przedstawiciele władz samorządowych, uczelni wyższych, stowarzyszeń naukowo-technicznych, firm, studenci i uczniowie szkół średnich.

VDTPZ-1

Fot. 1. Uczestnicy inauguracji

W części okolicznościowej prezesi szczecińskiego i koszalińskiego NOT-u wręczyli diamentowe Odznaki Honorowe NOT: Henrykowi Musiatowiczowi i Romualdowi Maksymowiczowi ze Stowarzyszenia Geodetów Polskich (Fot. 2). Wyróżnienie  – Srebrną Odznakę Honorową SEP – otrzymał dr inż. Paweł Biały ze Stowarzyszenia Elektryków Polskich (Fot 3).

VDTPZ-2

Fot. 2.  Od lewej: Prezes FSNT NOT w Szczecinie dr inż. Piotr Szymczak, Henryk Musiatowicz, Romuald Maksymowicz, prezes Środkowopomorskiej Rady NOT w Koszalinie prof. Tomasz Hesse

VDTPZ-3

Fot. 3.  Od lewej: Prezes FSNT NOT w Szczecinie dr inż. Piotr Szymczak, dr inż. Paweł Biały

Z inicjatywy Komisji Młodzieżowej NOT, przeprowadzono V edycję konkursu na „Wyróżniającego się Nauczyciela i Opiekuna Młodzieży”. Kapituła Konkursu na pod przewodnictwem Prorektora ZUT dr. hab. inż. Jacka Wróbla, prof. nadzw. ZUT przyznała statuetki następującym osobom:

prof. zw. dr. Władysławowi Górskiemu
dr. hab. inż. Zofii Jóźwiak
dr. Arkadiuszowi Malkowskiemu
mgr Hannie Bartnik
VDTPZ-4

Fot. 4 Wręczenie statuetek Laureatom Konkursu

Kolejnym punktem programu było seminarium „Energetyka odnawialna:  wielkoskalowa, rozproszona czy prosumencka?”. Wprowadzenie pt. Wpływ dotychczasowych i planowanych regulacji na kształt rynku energetyki odnawialnej w Polsce wygłosił Grzegorz Wiśniewski, Prezes Zarządu Instytutu Energetyki Odnawialnej  (Fot. 5), a następnie odbyła się dyskusja panelowa z udziałem przedstawicieli świata nauki i biznesu (fot. 6.) Debatę poprowadzili prezes Grzegorz Wiśniewski i dr hab. inż. Aleksander Andrzej Stachel, prof. ZUT z Katedry Techniki Cieplnej ZUT. Wzięli w niej udział przedstawiciele firm: GK PGE S.A. – Wiesław Wiśniewski, Selfa Grzejnictwo Elektryczne S.A – Krzysztof Zamożny, Tweetop – Łukasz Lipnicki, Ekoen sp. z o.o. – Paweł Piekarz, Enea S.A. – Jan Rączka, Bank Ochrony Środowiska – Kamil Wójcik, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej – Janusz Gajowiecki.

VDTPZ-5

Fot. 5 Grzegorz Wiśniewiski, Prezes Zarządu Instytutu Energetyki Odnawialnej

 
VDTPZ-6
Fot. 6 Uczestnicy debaty panelowej

Następnie informację nt. możliwości finansowania OZE jakie daje projekt Prosument przedstawił Jacek Chrzanowski, Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, a bankową ofertę finansowania przedsięwzięć proekologicznych zreferował Radosław Stępczyński, Główny Ekolog ds. Klientów Detalicznych z Banku Ochrony Środowiska. Na zakończenie swoją ofertę zaprezentowali: Selfa Grzejnictwo Elektryczne S.A, Tweetop i IT Serwis sp. z o.o.
Po zakończeniu seminarium uczestnicy mieli możliwość zwiedzania nowoczesnych laboratoriów Wydziału Elektrycznego ZUT.

W dniu 28.11.2014 r. zorganizowano konferencję na Wydziale Ekonomicznym ZUT  „Ekonomia społeczna – stan obecny i perspektywy”. Gości przywitał dziekan Wydziału dr hab. inż. Bartosz Mickiewicz, prof. nadzw. ZUT, a następnie naukowcy i praktycy wygłosili interesujące wykłady nt. szeroko rozumianej ekonomii społecznej.

W ramach Dni zorganizowano również bezpłatne szkolenie dla studentów Wydziału Elektrycznego ZUT z zakresu sterowania procesami przemysłowymi w oparciu o sterowniki PLC Beckhoff Automation.

W imieniu Komitetu Organizacyjnego serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom i sponsorom, a wśród nich:

  • PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
  • Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.
  • Selfa Grzejnictwo Elektryczne S.A.
  • IT Serwis Sp. z o.o.

dodano: Sobota, 28/03/2015 12:08 przez: Paweł Prajzendanc
ostatnia aktualizacja: Sobota, 28/03/2015 12:08