VI Dni Techniki Pomorza Zachodniego 2015

dodano: Wtorek, 03/11/2015 14:46


VI Dni Techniki Pomorza Zachodniego 2015 pod hasłem: „PRZYSZŁOŚĆ PASAŻERSKIEGO RYNKU USŁUG TRANSPORTOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM ”

VI Dni Techniki Pomorza Zachodniego 2015 
pod hasłem:
„PRZYSZŁOŚĆ PASAŻERSKIEGO RYNKU USŁUG TRANSPORTOWYCH
W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM ”
odbędą się 23 listopada 2015 r. o godzinie 10.00 na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Cukrowa 8, 71-004 Szczecin, Sala Rady Wydziału nr 010
Organizatorami są: FSNT NOT Rada Regionu Zachodniopomorskiego w Szczecinie, Środkowopomorska Rada NOT w Koszalinie, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Szczecinie.
Współorganizatorami są: Uniwersytet Szczeciński, Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Szczecinie.
                                                           
Wydarzenie sponsoruje:  
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra
 
Patronat honorowy:
Wojewoda Zachodniopomorski – Marek Tałasiewicz
Prezydent Miasta Szczecina – Piotr Krzystek
Prezydent Miasta Koszalina – Piotr Jedliński
Prezes Zarządu Głównego FSNT NOT – Ewa Mańkiewicz–Cudny
Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego – Edward Włodarczyk
Rektor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie – Włodzimierz Kiernożycki
Rektor Akademii Morskiej w Szczecinie – Stanisław Gucma
Rektor Politechniki Koszalińskiej – Tadeusz Bohdal
Prezes Urzędu Dozoru Technicznego – Mieczysław Borowski
Dyrektor Oddziału Zespołu Elektrowni Dolna Odra PGE GiEK S.A. - Wojciech Dobrak
Okręgowy Inspektor Pracy Państwowej Inspekcji Pracy w Szczecinie - Marian Szyszko
Prezes Zarządu WFOŚ i GW w Szczecinie - Jacek Chrzanowski

Komitet Honorowy:
Jacek Chrzanowski – Prezes Zarządu WFOŚ i GW w Szczecinie
mgr inż. Wojciech Dobrak – Dyrektor Oddziału Zespołu Elektrowni Dolna Odra PGE GiEK S.A.
prof. dr hab. Juliusz Engelhardt - Uniwersytet Szczeciński, SITK
mgr inż. Ireneusz Furmański - Prezes Zarządu SITK RP O/Szczecin
prof. dr hab. inż. Tomasz Heese – Prezes Zarządu Środkowopomorska Rada FSNT NOTw Koszalinie
dr hab. inż. Zofia Jóźwiak prof. AM - Dziekan Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu, Akademia Morska w Szczecinie, SITK
dr hab. inż. Maria Kaszyńska prof. ndzw. ZUT, Dziekan Wydziału Budownictwa i Architektury ZUT w Szczecinie, Przewodnicząca PZITB Oddział Szczecin
Jan Malinowski – Dyrektor PKP Energetyka Sp. z o.o. Zakład Pomorski
prof. dr hab. inż. Zygmunt Meyer – Przewodniczący Rady Okręgowej Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
prof. dr hab. Piotr Niedzielski - Dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług, Uniwersytet Szczeciński, SITK
mgr inż. Szczepan Relski – Dyrektor Urzędu Dozoru Technicznego Oddziału w Szczecinie
dr inż. Piotr Szymczak - Prezes Zarządu FSNT NOT RRZ w Szczecinie
mgr inż. Marian Szyszko – Okręgowy Inspektor Pracy

Patronat medialny:
TVP Szczecin
Radio Szczecin
Kurier Szczeciński

PROGRAM SEMINARIUM NAUKOWO-TECHNICZNEGO W DNIU 23.11.2015 r.
  9:45 - 10:00 Rejestracja uczestników
10:00 - 10:15 Otwarcie Dni Techniki Pomorza Zachodniego 2015 i powitanie gości
10:15 – 11:30 Sesja I Jubileuszowa
 Wręczenie medali i odznaczeń
 Jubileusz 30-lecia Uniwersytetu Szczecińskiego – prof. dr hab. Edward Włodarczyk
 70 lat FSNT NOT RRZ w Szczecinie – dr inż. Piotr Szymczak
 Środki UE jako instrument rozwoju systemu transportowego w regionie – dr hab. Wojciech Drożdż prof. US
 Dyskusja
11:30 – 12:00 Przerwa kawowa
12:00 – 14:30 Sesja II Seminarium nt. „System transportu w regionie”
pod przewodnictwem prof. dr hab. Piotra Niedzielskiego
 
Panel I – System Transportowy w Regionie
             Prowadząca panel – dr hab. Zofia Jóźwiak prof. AM, SITK
Transport kolejowy
• Kolej Metropolitalna – Krystian Pietrzak - Akademia Morska, SITK
• Oferta Przewozów Regionalnych – Andrzej Chańko - Dyrektor Przewozów Regionalnych Sp. z o.o. Oddział Zachodniopomorski w Szczecinie
Transport tramwajowy
• Komunikacja tramwajowa w Szczecinie - rys historyczny i kierunki rozwoju sieci
 – Stanisław Majer - ZUT, SITK
• Tabor tramwajowy i infrastruktura wczoraj i dziś – Krystyna Gawrońska -
 Z-ca dyrektora, Zbigniew Dąbrowski - Z-ca dyrektora Tramwaje Szczecińskie
Transport drogowy
• Rozwój infrastruktury drogowej w województwie - Tadeusz Rajkiewicz - Dyrektor Oddziału w Szczecinie GDKIA
• Model funkcjonowania i uwarunkowania prawne autobusowej komunikacji pasażerskiej w regionie – Zdzisław Szczerbaciuk - Prezes Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji
• Rola przewoźnika autobusowego w obsłudze pasażerskiego ruchu miejskiego - Radosław Tumielewicz - Dyrektor ZDITM
 
     Panel II – Oferta potencjału produkcyjnego w zakresie taboru pasażerskiego
     Prowadzący panel – prof. dr hab. Juliusz Engelhardt US, SITK
• PESA Bydgoszcz SA
• Solaris Bus & Coach SA
IMPREZY TOWARZYSZĄCE w ramach Dni Techniki Pomorza Zachodniopomorskiego 2015
18.11.2015 (środa) - 10:00 - 15:00
GIS Day 2015 nt. „GIS w transporcie” – prezentacje, warsztaty
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US, ul. Cukrowa 8, Szczecin
23.11.2015 (czwartek) – godz. 10:00 – 15:00
Wystawa modeli kolejowych - Zachodniopomorski Klub Miłośników Kolei przy SITK RP o. Szczecin
Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług US, ul. Cukrowa 8, Szczecin
Serdecznie zapraszamy!
Uczestnictwo w Dniach Techniki jest bezpłatne.
INFORMACJE
FSNT NOT RRZ w Szczecinie, 70-478 Szczecin, Al. Wojska Polskiego 67
e-mail: biuro@szczecin.enot.pl, tel. 91 433 83 05, 91 43 45 509
SITK RP Oddział w Szczecinie, 70-206 Szczecin, ul. Dworcowa 19/217
e-mail: sitkrpos@wp.pl, tel. 693 917 733, 091 81 37 519

dodano: Wtorek, 03/11/2015 14:46 przez: Paweł Prajzendanc
ostatnia aktualizacja: Wtorek, 03/11/2015 14:54


Galeria