Sympozjum pt. „Młodzi. Technika. Przemysł” 3 – 5 marca 2016 r.

dodano: Środa, 24/02/2016 08:35


Sympozjum pt. „Młodzi. Technika. Przemysł” organizowane jest w ramach: III Zjazdu IEEE Student Branch Polskiej Sekcji oraz obchodów jubileuszu 70-lecia Oddziału Szczecińskiego SEP

I. Termin i miejsce

Szczecin, 3 – 5 marca 2016 r.
Wydział Elektryczny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego,
ul. 26 Kwietnia 10 i ul. Sikorskiego 37,
Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT, ul. Jagiellońska 20-21
II. Cele przewodnie Sympozjum
Sympozjum „Młodzi. Technika. Przemysł” (MTP) to ogólnopolskie wydarzenie organizowane przez młodzież reprezentującą organizacje Institute of Electrical and Electronics Engineers, Stowarzyszenie Elektryków Polskich oraz Naczelną Organizację Techniczną. Jest ono nawiązaniem do Ogólnopolskiej narady SEP – IEEE, która odbyła się w Szczecinie w dniach 10.10.2008 r.
Głównym celem sympozjum jest stworzenie platformy do wymiany doświadczeń
i nawiązanie współpracy między środowiskami akademickimi, stowarzyszeniowymi
i przemysłem oraz przekazanie informacji nt. procedury uzyskania europejskiej karty inżyniera. Spotkanie w Szczecinie bardzo dobrze wpisuje się w realizację porozumień pomiędzy SEP i IEEE, a zwłaszcza z Polską Sekcją IEEE. Na spotkaniu tym przekażemy również informację nt. tradycji oraz kierunków działania IEEE.
III. Rada programowa
1. dr hab. inż. Mariusz Malinowski, prof. PW – Przewodniczący Polskiej Sekcji IEEE
2. prof. dr hab. inż. Józef Suchy – Wiceprezes FSNT NOT
3. prof. dr hab. inż. Stefan Domek – Dziekan Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie
4. dr hab. inż. Zofia Jóźwiak, prof. AM – Dziekan Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie, Wiceprezes ds. studentów FSNT NOT w Szczecinie
5. dr Arkadiusz Malkowski – Prodziekan Wydziału Ekonomii ZUT w Szczecinie, Dyrektor Centrum Innowacji i Szkoleń FSNT NOT w Szczecinie
6. mgr inż. Tomasz Pieńkowski – Prezes Oddziału Szczecińskiego SEP
7. inż. Jerzy Ciaś – dyrektor Rejonu Dystrybucji Szczecin ENEA Operator Sp. z o.o., Wiceprezes OS SEP,
8. dr inż. Marcin Wardach – opiekun AK SEP przy Wydziale Elektrycznym ZUT w Szczecinie, skarbnik OS SEP
9. mgr inż. Konrad Markowski – Student Section Representative Poland Section IEEE
10. mgr inż. Karolina Wiśniewska – Zachodniopomorski Klaster Morski
11. mgr inż. Jan Pytlarz– przewodniczący CKMiS SEP
12. inż. Marcin Rybicki – przewodniczący SRK SEP
IV. Patronat Honorowy
1. Prezydent Miasta Szczecin – Piotr Krzystek
2. prof. dr hab. inż. Stefan Domek – Dziekan Wydziału Elektrycznego ZUT w Szczecinie
3. prof. dr hab. inż. kpt. ż. w. Stanisław Gucma – Rektor AM w Szczecinie
4. prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kiernożycki – Rektor ZUT w Szczecinie
5. dr hab. inż. Mariusz Malinowski prof. PW – Przewodniczący Polskiej Sekcji IEEE
6. mgr Ewa Mańkiewicz-Cudny – Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT
7. dr inż. Piotr Szymczak – Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich
V. Patronat Medialny
1. Polskie Radio Szczecin
2. Portal techniczny enot.pl
3. Przegląd Techniczny – Gazeta Inżynierska
4. Spektrum – biuletyn organizacyjny i naukowo-techniczny SEP
5. Wiadomości elektrotechniczne – miesięcznik naukowo-techniczny SEP
VI. Program ramowy

Dzień pierwszy 03.03.2016r. (czwartek)
miejsce: akademik ZUT - DS 1, Al. Bohaterów Warszawy 55
10.00 - 12.00 Zakwaterowanie uczestników
Przejazd do miejsca: Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii, ul. Jagiellońska 20
13.00 - 13.15 Rozpoczęcie Sympozjum
13.15 - 15.00 Blok 1. szkoleń
15.00 - 16.00 Przerwa obiadowa
16.00 - 19.00 Blok 2. szkoleń
19.30 - 20.30 Kolacja
miejsce: MK Bowling, CH Galaxy, ul. Wyzwolenia 18
21.00 Spotkanie integracyjne

Dzień drugi 04.03.2016r. (piątek)
miejsce: restauracja Zielony Melonik, ul. Szwoleżerów 3
08.00 - 09.00 śniadanie
Przejazd do miejsca obrad: Wydział Elektryczny ZUT, ul. 26-go Kwietnia 10
9.30 – 10.30 Inauguracja Sympozjum
Prowadzący: Marcin Gabruś
-wystąpienia zaproszonych gości,
-wręczenie wyróżnień w konkursie na najlepszą pracę dyplomową oraz stypendium dla młodych liderów SEP,
-70-lecie Szczecińskiego Oddziału SEP – Prezes OS SEP Tomasz Pieńkowski,
-70-lecie Wydziału Elektrycznego ZUT – Dziekan WE ZUT Stefan Domek.
10.30 – 11.30 Blok 1
„Mobilność inżynierów w Europie i na świecie”
Prowadzący: Paweł Prajzendanc
-„Mobilność inżynierów w Europie” – prof. dr hab. inż. Józef Suchy,
-„Informacja nt. procedury uzyskania Karty Zawodowej Inżyniera i tytułu europejskiego inżyniera” – mgr Sebastian Lalka,
-„Rola i zadania NOT w Szczecinie we wdrażaniu idei mobilności” – dr Arkadiusz Malkowski,
-Pytania i dyskusja.
11.30 - 11.45 Przerwa kawowa
11.45 – 12.45 Blok 2
„Model działania i doświadczenia międzynarodowego stowarzyszenia IEEE”
prowadzący: Katarzyna Fijałkowska
- „Oferta IEEE dla studentów i inżynierów w przemyśle” – dr hab. inż. Mariusz Malinowski, prof. PW,
- „Działalność Student Branch IEEE Szczecin” – Marcin Gabruś,
- Pytania i dyskusja.
12.45 - 14.15 Panel Dyskusyjny
 „Współpraca trzech środowisk: nauki, przemysłu
i stowarzyszeń - podstawą rozwoju zawodowego współczesnych kreatywnych inżynierów”
Prowadzący: Aneta Plewka, Wioleta Plewka
Cele panelu:
-Określenie mocnych i słabych stron obecnych rozwiązań systemowych,
-Sformułowanie diagnozy dotychczasowej współpracy trzech środowisk,
-Zaproponowanie pożądanego modelu efektywnej współpracy.
Zaproszeni eksperci:
-prof. dr hab. inż. Józef Suchy - Wiceprezes FSNT NOT,
-dr hab. inż. Marcin Hołub - Prodziekan WE ZUT,
-dr hab. inż. Mariusz Malinowski, prof. PW - Przewodniczący Polskiej Sekcji IEEE, -
-dr inż. Piotr Szymczak - Prezes SEP, 
- dr Arkadiusz Malkowski - Prodziekan WEK ZUT, Dyrektor Centrum Innowacji i Szkoleń FSNT NOT w Szczecinie,
-mgr inż. Karolina Wiśniewska - Zachodniopomorski Klaster Morski,
-mgr inż. Konrad Markowski - Student Section Representative Poland Section IEEE,
-dr inż. Jacek Nowicki - Elektrobudowa S.A.,
-mgr inż. Jan Pytlarz - Przewodniczący CKMiS SEP.
14.15 – 14.30 Przerwa kawowa
14.30 – 15.30 Prezentacje firm
W godzinach 10.00 – 15.30 w foyer audytorium im. prof. Stanisława Skoczowskiego zapraszamy do odwiedzania stoisk firm, kół naukowych oraz organizacji patronujących
16.00 – 17.00 Obiad (Centrum Bankietowo - Konferencyjne Ambasador, al. Wojska Polskiego 67)
17.00 - 20.00 Zebrania jednostek organizacyjnych SEP i IEEE wg. oddzielnego porządku obrad
 Prezentacja działalności
i osiągnięć polskich Student Branch IEEE
(Marcin Gabruś) Posiedzenie Plenarne Centralnej Komisji Młodzieży i Studentów SEP
(Jan Pytlarz) Posiedzenie Centralnej Komisji
ds. Współpracy Firm Przemysłu Elektrotechnicznego SEP
(Adam Gawłowski) Posiedzenie Centralnej Komisji ds. Współpracy z Zagranicą SEP
(Stefan Granatowicz)
miejsce: Klub Muzyczny Browar Polski, ul. Dworcowa 20
20.30 kolacja i impreza integracyjna
 
Dzień trzeci 05.03.2016r. (sobota)
miejsce: restauracja Zielony Melonik, ul. Szwoleżerów 3
09.00 - 10.00 śniadanie
miejsce: Wydział Elektryczny ZUT, ul. Sikorskiego 37
10.00 - 11.00 Prelekcje naukowe:
-dr inż. Tomasz Barciński – Prelegent ZUT,
-mgr inż. Konrad Markowski - Prelegent IEEE,
-Prelegent SEP.
11.00 - zwiedzanie laboratoriów ZUT/zwiedzanie Szczecina
 11.00 - 15.00 Szkolenie: 
 „Student Branch Counselors Workshop”
prowadzący: mgr inż. Maciej Borówka
VII. Komitet Organizacyjny
Marcin Gabruś – przewodniczący
Katarzyna Fijałkowska – zastępca przewodniczącego
Paweł Prajzendanc – zastępca przewodniczącego
Maksym Belava
Adam Kowal
Wioleta Plewka
Aneta Plewka
Karolina Wiśniewska

dodano: Środa, 24/02/2016 08:35 przez: Paweł Prajzendanc
ostatnia aktualizacja: Środa, 24/02/2016 08:57