Zarząd

Prezes zarządu

Piotr Szymczak

Członkowie Zarządu

Kazimierz Gapiński

Tomasz Kalembkiewicz

Robert Skowroński

Żaneta Bąkowska

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący

Sławomir Gibert

Członkowie

Paweł Kozłowski

Tadeusz Kachnic

Dyrekcja

Dyrektor biura

Kazimierz Gapiński